مادر می گفت زمان ، زخم ها را خوب می کند حتی بدترینشان را

مادر چیزی در مورد جای زخم ها نگفت حتی کوچکترینشان .

/ 6 نظر / 15 بازدید
هوا

اگه ظاهر بين نباشی ديگه جای زخمها مهم نيست.هست؟

ياس سفيد شب

خوب بدم نيست که جای زخم ها ميمونه هميشه يه ياداوري ياد آوره وقتايی که خطر کرديم و زمين خورديم.وقتايی که بی احتياطی کرديم و زخم برداشتيم و....شايد اين جوری حواسمون جمع تر باشه.....شايد البته

مانی

درباره دمل ها چه گفت؟ همونها که بعد از مدتها سر باز می کنه؟

حسام

سلام . حال شما؟ خوبی؟ کم پی دايی؟ موفق باشی

روباه

اگه مادر باورش نميشه می تونی جای زخمهای منو نشونش بدی.....