- :کمک !

- :نجات دهنده در گور خفته است .

/ 6 نظر / 7 بازدید
Rman

در گور ؟

yasesefide shab

سلام ايدا.هميشه نجات دهنده ای خارج از گور پيدا ميشه در واقع اميدوارم پيدا بشه

raheleh

به غير از خود ما کسی می تونه نجات دهنده باشه؟

مانی

يه روزی من هم مث yasesefide shab فکر می کردم . يه روزی روزگاری.