سعی میکنم آدم خوبی باشم تا از غرولندهای وجدانم در امان بمانم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و این خودخواهانه ترین بخش از عقایدم است !

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مانی

وجدان من هم غرغرو بود. کم کم عادت کرد و شد هم پیاله ما .