«روياهای شبانه !»

با چاقو شکمم رو پاره کرده بود ، روده هام ريخته بودند بيرون و من درد می کشيدم

اما نه اونقدر که قيافه اين وضعيت ، دردناک به نظر ميومد . با لگد به پهلوم زد، تا به خودم

بيام لگد بعدی رو حواله پهلوی ديگه‌ام کرد.در حاليکه آب دهانش بيرون می ريخت به

چشمام زل زد و گفت «يه متر از روده‌هات کمه ، فکر کردی من خرم ؟!» . من از درد به

خودم می پيچيدم و تا صبح براش روده‌هام رو متر کردم تا ببينه اندازه‌ هستند .

 

/ 6 نظر / 33 بازدید
mahd

سلام خوب بعدش چی شد؟!! واسه اولين بار که ميام اينجا.. يعنی تازه شروع کردم . اتفاقی اومدم اينجا جالب بود.

ماني

از چقدر يک متر کم بود؟ (مي خوام ببينم مال من درسته؟)

zahra

عجب گيری؟!

reza

شکمم درد گرفت و روده هام در هم مچاله شد.ايضا اين يک کابوس شبانه است و علت افزايش اين کابوسهای شبانه در خواب جوانان رشيد ايران مربوط به خيلی چيزها ميشود که گفتنش در اين مقال نميگنجد.بهتر است البته قبل از خواب يک حمد و سوره بخوانيد تا دچار کابوس نشويد.

مانی

از بيداری به خواب پناه می بريم از خواب به کجا ؟!

رویا

دوباره بنویس